Dieses Projekt wird durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa aus Mitteln des Landes

und des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.MoBA Beratung

Консултативен център в Бремен и Бремерхафен за мобилни работници и жертви на трудова експлоатация

В хода на трудовата миграция в Европа, Бремен и Бремерхафен се оказват все по-желани дестинации за мобилни работници, жени и мъже, които идват в Германия временно да работят, като не се отказват от своeто постоянно местоживеене в страната, от която идват. Тези „мобилни работници“, които често са : командировани работници, сезонни работници или така наречените „привидни“ самостоятелно заети лица, са изключително застрашени, да станат жертви на трудова експлоатация в Германия. Заради голямото различие между условията на живот, социалните и работни условия в родните страни и Германия, често чуждестранните работници са готови да приемат такива работни условия, които стоят под минимума на немските стандарти.

Недостатъчните езикови познания, липсващите знания за определени правни ситуации, липсата на контакти, на добра квалификация или затрудненото положение, са факторите, които правят положението на тези работници особено деликатно.

 

В началото на 2017г. започна работа „Консултативен център в Бремен и Бремерхафен за мобилни работници и жертви на трудова експлоатация“ , съкратено наречен МоБА. Търсещите съвет чуждестранни работници са консултирани от две служителки, в дома на синдикатите в Бремен и Бремерхафен по въпроси, свързани с трудовото право.

Ние подпомагаме работници, от страни, членки на Европейския съюз или трети страни, които временно работят или търсят работа в Германия, по трудово-правни въпроси.


 • Имате ли трудов договор?
 • Получавате ли възнаграждението, което Ви е обещано?
 • Знаете ли, дали има минимално възнаграждение, което Ви се полага?
 • Работите ли извънредни часове, които не Ви се заплащат?
 • Знаете ли на колко дни годишен отпуск имате право?
 • Застрашено ли е здравето Ви по време на работа?
 • Знаете ли, дали сте здравно осигурени и дали имате застраховка „трудова злополука“?

Чувствате ли се несправедливо третирани?
Вие имате права, независимо от Вашия статут на пребиваване и независимо
от това, дали имате писмен трудов договор!

Обърнете се към нас.Нашата консултация е безплатна.

 • Консултациите се предлагат в нашите центрове за консултиране и на място.
 • Ние Ви показваме Вашите индивидуални възможности за предприемане на мерки.
 • Ние Ви подкрепяме и посредничим при контакти с организации, учреждения и други институции.
 • Ние говорим полски, български, руски, сръбски, хърватски английски и немски.
  Други езици  предлагаме чрез помощта на преводач.

Ние работим доверително, анонимно и безплатно. Нашите консултации се основават на доброволност.

Download
MoBA Flyer 2021
MoBA Flyer 2021 _BG.pdf
Adobe Acrobat Dokument 204.0 KB