Dieses Projekt wird durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa aus Mitteln des Landes

und des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.MoBA Beratung

Poradnia dla pracowników mobilnych
i ofiar wyzysku w pracy w Bremie i Bremerhaven

W dobie migracji zarobkowej wewnątrz UE rownież Brema i Bremerhaven stały się miejscami docelowymi migrantów - kobiet i mężczyzn, którzy przybywają do Niemiec na czas określony, nie rezygnując tym samym z ich głównego miejsca zamieszania w kraju pochodzenia. Ci „pracownicy mobilni”, którzy najmują się do pracy jako pracownicy sezonowi, oddelegowani lub jako pracownicy podejmujący tzw. pozorną samodzielną działalność gospodarczą, są szczególnie narażeni na wyzysk w pracy. Duże różnice między warunkami życia, pracy a warunkami socjalnymi w kraju pochodzenia często prowadzą do gotowości podjęcia zatrudnienia w warunach poniżej norm powszechnie obowiązujacych w Niemczech.

Fragmentaryczna znajomość języka niemieckiego, brak wiedzy na temat własnej sytuacji prawnej, brakująca sieć socjalna, niskie kwalifikacje zawodowe lub szczególnie trudne okoliczności życiowe to czynniki, które mogą dodatkowo pogorszyć i tak już skomplikowną sytuację.


Z początkiem 2017 roku swą działaność rozpoczęła „Poradnia dla pracowników mobilnych i ofiar wyzysku w pracy w Bremie i Bremerhaven”, w skrócie MoBA. Dwie konsultantki w siedzibie Związków Zawodowych w Bremie i Bremerhaven stacjonarnie oraz mobilnie w terenie informują migrantów szukających porad dotyczących prawa pracy.

Poradnie w Bremie i Bremerhaven oferują:


 • porady i wsparcie z zakresu prawa pracy i sytuacji zawodowej w językach: niemiecki, polski, bułgarski, rosyjski, chorwacki, serbski, angielski (w razie potrzeby: rumuński i inne)
 • porady w siedzibach Związków Zawodowych w Bremie i Bremerhaven
 • porady w miejscu zatrudnienia i w miejscach zakwaterowania
 • prewenycjne informacje dot. podstaw prawnych i warunków pracy
 • ekspertyzy dla organów administracyjnych i politycznych oraz mediów z zakresu działaności poradni
 • tworzenie sieci oraz kooperacja z innymi poradniami, urzędami i instytucjami
 • współpraca z przedstawicielstwami i instytucjami krajów pochodzenia migrantów w celu zwalczania wyzysku w pracy.

Poradnia jest  integranlą częscią stowarzyszenia zajmujacego się m.in. kształceniem obywatelskim „Arbeit und Leben (DGB/VHS) e.V.” w Bremie oraz jest finansowana przez Senatora Gospodarki, Pracy i Portów ze środków Europejskiego Funduszu Sozialnego (ESF).
Skontaktuj się z nami. Nasze porady są bezpłatne.

Prosimy się do nas zwrócić. Nasza bezpłatna oferta

 • Udzielamy porad w naszych poradniach i w terenie.
 • Przedstawimy Państwu, w jaki sposób można rozwiązać Państwa problem.
 • Pomagamy i pośredniczymy w kontaktach z urzędami, innymi placówkami i instytucjami.
 • Mówimy po polsku, bułgarsku, rosyjsku a także w języku serbskim, chorwackim, angielskim i niemieckim.
  W razie potrzeby oferujemy poradnictwo w innych językach z pomocą tłumacza lub tłumaczki.

Pracujemy anonimowo i w zaufaniu. Nasze poradnictwo bazuje na zasadzie dobrowolności.

Download
MoBA Flyer 2021
MoBA Flyer 2021 _PL.pdf
Adobe Acrobat Dokument 245.0 KB