Dieses Projekt wird durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.
Dieses Projekt wird durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.

Добре дошли в МоБА

Консултативен център за мобилни работници и жертви на трудова екплоатация в провинция Бремен

Вие сте гражданин на държава члекна на ЕС, работите в Германия, имате върпости, свързани с Вашата работа и незнаете към кого да се обърнете
Искате да знаете

 • дали трудовият Ви договор е валиден
 • дали получавате законово определената минимална работна заплата / часова ставка
 • дали и как можете да предявите претенциите
 • колко дни годишен отпуск Ви се полага
 • дали сте социално/здравно осигурени
 • дали удръжките от заплатата Ви са допустими
 • дали уволнението Ви е правомерно
 • дали имате право да се противопоставите срещу неоснователно уволнение

Ние ви предлагаме

 • консулрация в нашите консултативни центрове, по телефон или и-мейл
 • разяснение на правата и задълженията Ви като работник или самостоятелно заето лице
 • информация относно условията на труд, колективни трудови договори, възнаграждения
 • съдействие при контакт със служби, учреждения и други институции
 • консултации на немски, английски, български, полски, румънски, руски, както и други езици с помощта на преводач.

Нашите консултации са анонимни, поверителни и безплатни.
Свържете се с нас и уговорете час за консултация.

Брошура Moba-Flyer