Dieses Projekt wird durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.
Dieses Projekt wird durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.

Witamy w MoBA

Poradnia dla pracowników mobilnych i ofiar wyzysku w pracy w Bremie i Bremerhaven

Pochodzą Państwo z kraju członkowskiego Unii Europejskiej i pracują w Niemczech? Mają Państwo pytania dotyczące Państwa pracy w Niemczech i nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc?
Chcieliby Państwo wiedzieć:

 • czy Państwa umowa o pracę jest zgodna z prawem?
 • czy dostają Państwo wynagrodzenie, które Państwu przysługuje i jaka stawka minimalna obowiązuje w Państwa branży?
 • w jaki sposób mogą Państwo dochodzić swoich praw i roszczeń?
 • ile przysługuje Państwu urlopu?
 • czy objęci są Państwo ubezpieczeniem społecznym (zdrowotnym, emerytalnym,opiekuńczym i na wypadek bezrobocia)?
 • czy potrącenia z Państwa wynagrodzenia są uzasadnione?
 • czy wypowiedzenie, które Państwo otrzymali jest prawomocne lub też czy podlegają Państwo ustawowej ochronie przed wypowiedzeniem?

Nasza usługa obejmuje:

 • poradnictwo w naszych biurach, porady telefoniczne lub drogą emailową, a także, w miarę możliwości, na miejscu u Państwa,
 • objaśnianie Państwa praw i obowiązków jako pracobiorcy lub osoby samozatrudnionej,
 • udzielanie informacji dotyczących warunków pracy, stawek minimalnych i zasad ustalania wysokości wynagrodzenia,
 • pomoc i pośrednictwo w kontaktach z urzędami i innymi instytucjami,
 • poradnictwo w rożnych językach, w tym po niemiecku, bułgarsku, angielsku, francusku, chorwacku a także po polsku, serbsku, rumuńsku i rosyjsku; w innych językach z pomocą tłumacza.

Nasze poradnictwo jest anonimowe, poufne i bezpłatne.
Proszę się z nami skonaktować i uzgodnić termin.

Download MoBA-Flyer